แนะนำวิธีการโอนย้ายข้อมูลจาก Google Drive ไปยัง One Drive

ปัจจุบันมีบริการที่ช่วยในการโอนย้ายข้อมูลระหว่างแพลตฟอร์มต่างๆ อยู่มากมายบนอินเตอร์เน็ต ซึ่งแต่ละตัวก็จะมีข้อจำกัดแตกต่างกันออกไป ในเอกสารนี้ จะแนะนำบริการที่มีชื่อว่า mover.io ซึ่งเป็นบริการที่ใช้งานง่าย และไม่มีค่าใช้จ่าย มาเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการใช้งาน

วิธีการย้ายข้อมูล Google Drive ไป One Drive (Microsoft) โดยใช้ mover.io สามารถทำได้ง่ายๆตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เปิด browser แล้วไปยังเว็บไซต์ https://mover.io จากนั้นคลิ้ก Login

    

2. จากนั้นคลิ้กที่ Sign in with Microsof

3. Sign in ด้วย email ของมหาวิทยาลัย เป็นลักษณะเดียวกับการ sign-in เข้าใช้ MS Teams ทั้งนี้ หากเคย sign-in เข้าใช้ระบบต่างๆของ Microsoft ไว้ก่อนแล้ว เช่น MS Teams ขั้นตอนในการ sign-in อาจจะแตกต่างออกไปบ้างเล็กน้อย

 

4. ที่คอลัมน์ Step 1: Select source ให้คลิ้กที่ Authorize New Connector เพื่อสร้าง connector สำหรับไฟล์ต้นทาง ในที่นี้คือไฟล์บน Google Drive

 

5. คลิ้ก Authorize ที่หัวข้อ Google Drive (Single User)

 

6. กำหนดชื่อที่จะให้แสดงใน connector จากนั้นคลิ้ก Authorize

 

7. Login เข้า Google ด้วย email ของมหาวิทยาลัย หากเราเคย Login เข้าใช้ Google ไว้ก่อนแล้ว ระบบจะทำการ list รายการ user ที่ได้ login ค้างไว้มาให้เลือก ให้เลือก user ของมหาวิทยาลัย หากไม่เคย login ค้างไว้ ระบบจะให้ login

 

8. รายการทั้งหมดที่อยู่ใน Google drive ของเราจะปรากฏขึนมา

9. ในคอลัมน์ Step 2: Select destination เป็นส่วนที่เราจะเลือกที่จัดเก็บใหม่ที่เราต้องการย้ายไป คลิ้ก Authorize New Connector

 

10. คลิ้ก Authorize ที่หัวข้อ OneDrive for Business (Single User)

 

11. ตั้งชื่อ connector และคลิ้ก Authorize ในขั้นตอนนี้ ระบบอาจจะให้ทำการ login เข้า Microsoft 365 อีกครั้ง (เหมือนใน step 1)

 

12. เมื่อสร้าง connector ได้ ระบบจะแสดงรายการไฟล์และโฟลเดอร์ เหมือนกับในคอลัมน์ Select Source หากต้องการ copy ไฟล์และโฟลเดอร์ย่อยทั้งหมดที่เห็นใน Select Source มายังโฟลเดอร์หลักของ One Drive ก็สามารถคลิ้ก Start Copy ได้เลย หากต้องการปรับเปลี่ยน Source และ Destination ให้ทำการกำหนด Source และ Destination ให้เรียบร้อยก่อนแล้วจึงคลิ้ก Start Copy

 

13. เมื่อเริ่มทำการถ่ายโอน จะมีข้อมูลปรากฎใน tab ชื่อ Migration Manager เมื่อเริ่มทำงาน จะมีตัวเลขปรากฎที่หัวข้อ “Running” หากระบบทำการถ่ายโอนเสร็จแล้วตัวเลขตรง Running

จะเป็น 0

 

  

NOTE: บริการนี้เป็นการ copy ไฟล์และโฟลเดอร์ จาก Source (Google Drive) ไปยัง Destination (MS One Drive) เท่านั้น ระบบนี้จะไม่ทำการลบไฟล์หรือโฟลเดอร์ใดๆใน Source ซึ่งเราจะต้องทำการลบไฟล์และโฟลเดอร์ด้วยตนเอง