สมาชิกมหาวิทยาลัย นักศึกษา ผู้สอน และเจ้าหน้าที่ทุกคนสามารถเข้าถึงบริการ MS Office 365 (O365) โดยใช้บัญชีของมหาวิทยาลัยหรือบัญชี AU เอกสารนี้แนะนำวิธีการเข้าสู่ระบบ O365 เพื่อตรวจสอบโปรไฟล์ของคุณและกำหนดการตั้งค่าที่ปรับแต่งได้

 

Login to Office 365

1. Login ผ่าน https://office.com หรือ https://portal.office.com

2. ถ้าคุณเคยไม่เคย login เข้าใช้ระบบต่างของ Microsoft ผ่านทาง web browser เลย ระบบจะแสดง pop-up dialog มาให้ใส่ email address ให้ใช้ email ของมหาวิทยาลัย ดังรูป

 

 3. แต่ถ้าคุณเคย login เข้าใช้ระบบของ Microsoft มาบ้างแล้วเช่น Hotmail ระบบอาจจะ pop-up dialog ที่มี email address มาให้เลือกดังรูป ถ้าคุณต้องการใช้ email ที่ list ไว้ในการ login ก็สามารถ click ที่ชื่อ email นั้นๆได้เลย หากไม่มี email ที่ต้องการ ให้ click ที่ Use another account ระบบก็จะแสดง pop-up dialog ดังแสดงในรูปตามข้อ 2

 

 4. เมื่อใส่ email หรือเลือก email ที่ต้องการแล้ว ระบบจะให้ใส่ password ดังรูป ให้ใส่ password ที่ใช้กับระบบของมหาวิทยาลัยในการ login จากนั้น click ปุ่ม Sign in

 

 

5. กรณีที่คุณเคยสมัครใช้งานอื่นๆในระบบของ Microsoft ด้วย email ที่เหมือนกับของมหิวทยาลัย อาจจะมี dialog ที่ถามว่า คุณจะใช้ email นี้ด้วย “Work or school account” หรือ “Personal account” ดังรูป ให้เลือกที่ “Work or school account”

 

 6. ถ้าเลือกหัวข้อที่มี account name ปรากฎอยู่ ระบบจะข้ามขั้นตอนการใส่ email address และจะให้ใส่ password ทันที

 

 7. เมื่อ login สำเร็จแล้ว ระบบจะถามว่า คุณต้องการ sign in ค้างไว้หรือไม่ หากคุณตกลง ระบบจะจำรายละเอียดของการ sign-in ไว้ และอาจจะไม่ถาม user / password ในครั้งต่อๆไป จนกว่าข้อมุลจะมีการเปลีย่นแปลงหรือหมดอายุ ดังรูป

 

 8. ไม่ว่าคุณจะตอบ Yes หรือ No ระบบก็จะพาคุณเข้า หน้าแรกของ Office 365 โดยปกติแล้ว ระบบจะแสดงข้อมูลรายการเอกสารที่ถูกใช้งานล่าสุดเรียกว่า Quick Access และมีเมนู application ที่คุณจะใช้งานได้อยู่ทางซ้าย (left-panel menu bar)

 

My Account

1. เช่นเดียวกันกับ Google platform เมื่ออยู่ในระบบของ Office 365 คุณจะสามารถหา icon ที่แสดงถึงตัวคุณได้ที่มุมขวาบนของ browser ในกรณีของ Office 365 หากคุณไม่เคย update รูปภาพ profile ระบบจะแสดงเป็นตัวอักษรของชื่อและนามสกุลของคุณ

 

 2. เมื่อ click ที่ icon จะมี drop down menu ให้เลือก View account เพื่อไปยังหน้าแสดงข้อมูลของตัวคุณ

 

  

Subscription

ในระบบของ Office 365 จะมี license ที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้อยู่ 2 ระดับ เรียกว่า A1 Plus และ A3 โดยที่คุณสามารถตรวจสอบ license ของตนเอง รวมถึงสิทธ์ในการใช้ software และ บริการต่างๆได้ดังนี้ :

 

 1. จากหน้าหลักของ My Account ให้เลือกเมนู Subscriptions จากเมนูด้านซ้ายมือดังรูป

At the left-panel menu bar, click “Subscription”

 

 2. บางครั้ง ระบบจะพามายังหน้า My Account ก่อน กรณีนี้ ให้เลือกหัวข้อ “View subscriptions” อีกครั้งหนึ่ง ดังรูป

 

 3. ระบบจะแสดงข้อมูลรายการ software ที่คุณสามารถใช้ได้ และชื่อ Subscription License ของคุณดังรูป

 

 

 4. สิทธ์การใช้งานบริการและ software ของ license แบบ A1 และ A3 หลักๆแล้วจะเหมือนกันแทบจะทั้งหมด ยกเว้นในบางบริการ เช่น หากต้องการใช้ MS Team ในการสร้าง Live Event (แบบงานสัมนา) ต้องใช้สิทธ์แบบ A3 ขึ้นไป เป็นต้น คุณสามารถตรวจสอบคุณสมบัติต่างๆของ license แต่ละแบบได้จาก :

https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/academic/compare-office-365-education-plans?activetab=tab:primaryr2

 5. คุณสามารถ click ที่ My Account ที่เมนูด้านซ้ายเพื่อกลับไปหน้าหลักได้

 6. เลือก Personal Info เพื่อแสดงข้อมูลส่วนตัวในระบบ

 7. เมนู Security & privacy จะเป็นการเปลี่ยน password และการตั้งค่า privacy ของคุณ แต่การเปลี่ยน password ถูกปิดกั้นไว้ เนื่องจากเป็นระบบที่เชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย หากคุณต้องการแก้ไขเกี่ยวกับ privacy ให้ click ที่ My Account portal

 8. App permissions เป็นการกำหนดสิทธ์สำหรับ application แต่ละตัว แต่คุณไม่สามารถกำหนดสิทธ์ให้กับ core application ได้ เนื่องจากถูกโยงไว้กับ subscription.

 9. App & devices คุณสามารถติดตั้ง MS Office ไว้บนเครื่องส่วนตัวของคุณได้ไม่เกิน 5 เครื่อง คุณสามารถตรวจสอบเครื่องที่คุณได้ติดตั้งไปแล้วโดยการ click ที่หัวข้อ DEVICES เพื่อแสดงรายการที่ซ่อนไว้.

 

 10. Tools & add-ins คุณอาจสนใจ software เสริมบางอย่างที่จะใช้ร่วมกับ Office 365 ซึ่ง software บางอย่าง อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม.

 11. จากหน้าต่าง My account จะต้องขอบอกว่า ไม่มี link หรือ เมนู ใดๆเลยที่จะพาคุณกลับไปยังหน้าแรกของ View account ได้ เมื่อต้องการกลับหน้าหลัก ให้ click ที่ profile icon ที่ด้านขวาบน และเลือก View account อีกครั้งหนึ่ง.

 

Security Info

 

1. คุณสามารถกำหนดเบอร์โทรศัพท์สำหรับเป็น verification method ได้จากเมนู Security info รวมถึงการเปลี่ยน password แต่ในกรณีของมหาวิทยาลัย คุณไม่สามารถเปลี่ยน password ผ่านเมนูนี้ได้.

 

 2. หากเคยมีการตั้งค่าเบอร์โทรศัพท์ไว้แล้ว ระบบจะปรากฎ dialog เพื่อสอบถามว่าต้องการให้ส่ง SMS หรือข้อความเสียง เพื่อทำการ verify.

 

 3. หลังจาก verify สำเร็จ ระบบจะแสดงหน้าหลักในส่วนของ security info ซึ่งจะแสดงให้เห็นหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้ตั้งค่าไว้ คุณสามารถลบออกหรือเปลี่ยนแปลงได้.

 

 

Devices

 

1. คุณสามารถตรวจสอบอุปกรณ์ที่เชื่อมโยงกับ account ได้จากเมนู Devices หากพบรายการอุปกรณ์ที่ไม่ใช่ของคุณ หรือหากคุณทำอุปกรณ์หายไป คุณสามารถ disable อุปกรณ์นั้นๆจากการเข้าถึง account ของคุณได้.

 

 

 

Settings & Privacy

 

1. คุณสามารถปรับแต่ง configuration บางอย่างได้ในระบบ Office 365 ในหัวข้อ Settings & Privacy จากเมนูทางด้านซ้าย

2. การปรับแต่งค่าจะมี 2 ส่วนคือ Language & Region กับ Privacy

3. คุณสามารถปรับแต่ง preferred language และ รูปแบบการแสดง วันที่ และ เวลา รวมถึง time zone ได้ในส่วน Language & Region

 

4. ในส่วน privacy ขณะนี้ยังไม่มีอะไรให้ปรับแต่งมากนัก หัวข้อสำคัญคือ Microsoft Search History ซึ่งคุณสามารถตรวจสอบได้ว่า ระบบได้เก็บประวัติอะไรไว้บ้าง และสามารถเลือกที่จะลบออกได้ หากคุณต้องการรับ email สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวกับ product ของ Microsoft ที่คุณมีสิทธ์ใช้งานอยู่แล้ว ให้ตอบตกลงในหัวข้อ Microsoft product email